apr 012015
 

Základ je silné a jedinečné heslo

Základom každej webovej služby je kvalitné heslo. Ak ich používate viacero, mali by ste mať pre každú službu iné. Ak sa napríklad stane, že sa hackerom podarí získať databázu hesiel z jednej zo služieb, ktorú používate, útočníci sa potom môžu dostať aj k vašim účtom v iných službách. Určite by ste na Facebooku nemali používať rovnaké heslo, aké používate na prístup do vášho e-mailu, s ktorým ste sa na Facebook zaregistrovali. Pri odcudzení hesla na Facebooku sa tak útočník okamžite nedostane aj do vášho e-mailu, kedy by mohol napáchať viac škôd.

Silné heslo by malo obsahovať aspoň osem znakov – kombináciu čísel, veľkých a malých písmen – ktoré by nedávali žiadny zmysel. Dobré heslo by malo vyzerať nejak takto: „s9A5otY2“. Silu vášho aktuálneho či budúceho hesla si môžete overiť napríklad na stránke passwordmeter.com. (zdroj: zive.sk)

Súkromie

Facebook ukladá všetko, čo vyhľadávate, do Záznamu o činnosti. Tieto položky sa používajú pre ďalšie návrhy vo vyhľadávaní. Históriu vyhľadávania však môžete jednoducho odstrániť. Zmazanie vyhľadávania je možné realizovať v Zázname o činnosti. Do neho sa dostanete kliknutím na trojuholník nachádzajúci sa na hlavnej lište stránky, ktorý vyvolá menu. Z položiek vyberiete „Záznam o činnosti“. V ňom sa po kliknutí na „Viac“ rozbalia ďalšie možnosti, z ktorých je potrebné kliknúť na „Hľadať“. Tu je možné vidieť všetky výrazy, ktoré ste vyhľadávali. Odstrániť si ich môžete kliknutím na „Vymazať hľadanie“. (zdroj: zive.sk)

Upravte si viditeľnosť príspevkov

Facebook už neraz čelil kritike za netransparentné nastavenia súkromia používateľov. Často boli totiž nastavenia „skryté“ hlboko v nastaveniach účtu a neskúsený používateľ o nich nemusel ani tušiť. Facebook však už všetko zjednodušil a vytvoril rozhranie priamo na domovskej stránke, kde si môžete nastaviť, kto vidí vaše príspevky či to, kto vás môže kontaktovať.

Na domovskej stránke je potrebné kliknúť na ikonku zámku v pravom hornom rohu. Následne kliknutím na položku „Kto môže vidieť môj obsah“ a „Kto bude vidieť moje budúce príspevky?“ treba zvoliť možnosť „Priatelia“.

Všetky novo pridané príspevky sa budú zdieľať len s vašimi priateľmi. Facebook však ponúka možnosť „skryť“ len pre priateľov aj staršie príspevky. Túto funkciu nájdete v Nastavenia súkromia – Súkromie – Obmedziť publikum pre staré príspevky na časovej osi. „Skrytie“ príspevkov potvrdíte stlačením tlačidla „Obmedziť staré príspevky“. (zdroj: zive.sk)

Čo o vás môžu zdieľať priatelia?

Vaši priatelia respektíve aplikácie, ktoré používajú, môžu bez vášho vedomia získať informácie o vašej osobe. Ide napríklad o dátum narodenia, profilové fotky, videá či informáciu o tom, že ste online. Podľa Facebooku to zvyšuje funkčnosť a spoločenskosť týchto aplikácií, no aj takéto informácie sa dajú zneužiť.

Kategórie údajov, ktoré o vás môžu použiť aplikácie používané vašimi priateľmi, si môžete upraviť v časti Nastavenia účtu – Aplikácie – Aplikácie používané ostatnými. Ak nechcete zdieľať žiadne údaje, jednoducho zrušte označenie všetkých položiek a zmeny uložte. (zdroj: zive.sk)

Pozor na falošné odkazy

Možno sa vám už niekedy stalo, že vám priateľ poslal správu s krátkym, často aj s anglickým textom a nejakým odkazom. Ak vám pripadá podozrivé, že vám zrazu píše v inom jazyku a posiela niečo, čo by inak neposlal, na priložený odkaz neklikajte. Môžete si totiž stiahnuť vírus, ktorý infikuje váš počítač a začne rozposielať rovnaké odkazy vo vašom menej vaším priateľom. Iný vírus zas môže kradnúť prihlasovacie údaje či robiť škodu vo vašom mene.

Ak ste na daný odkaz klikli a stiahli ste si do počítača nejaký súbor, ihneď ho odstráňte. Následne si počítač preskenujte antivírusovým programom. Medzi tie bezplatné patria napríklad Avast, AVG, Avira, Microsoft Security Essentials či jednoduchý on-line skener od Esetu. (zdroj: zive.sk)

Nastavenie

Nas­tav­te si, s kým sa chce­te roz­prá­vať.

Čet v rám­ci Fa­ce­boo­ku umož­ňu­je za­de­fi­no­vať, kto vás mô­že vi­dieť v sta­ve on-li­ne. K tej­to fun­kcii zís­ka­te prís­t Vyup cez ikon­ku nas­ta­ve­nia v rám­ci zoz­na­mu kon­tak­tov – vy­ber­te si mož­nosť Pok­ro­či­lé nas­ta­ve­nia. Nás­led­ne sta­čí vy­brať mož­nosť, kto­rá vám vy­ho­vu­je, a za­de­fi­no­vať, kto z kon­tak­tov vás mô­že, resp. ne­mô­že vi­dieť on-li­ne. Me­dzi nas­ta­ve­nia­mi če­tu mô­že­te, sa­moz­rej­me, ľu­bo­voľ­ne pre­pí­nať. Čet si v rám­ci tých­to nas­ta­ve­ní mô­že­te aj úpl­ne vy­pnúť, aby sa auto­ma­tic­ky ne­za­pol po prih­lá­se­ní do Fa­ce­boo­ku. (zdroj: www.itnews.sk)

Otravujú vás uozornenia aplikácií? Vypnite ich!

V rám­ci Nas­ta­ve­ní úč­tu – Upo­zor­ne­nia si mô­že­te nas­ta­viť, kto­ré ap­li­ká­cie vám ma­jú po­sie­lať upo­zor­ne­nia. Ak vám nej­de me­niť nas­ta­ve­nia, uis­ti­te sa, či ne­má­te za­škr­tnu­tú mož­nosť Frek­ven­cia e-mai­lov v pra­vom hor­nom ro­hu. (zdroj: www.itnews.sk)

Upozornenia na prihlásenie

Upozornenia na prihlásenie je pomerne zaujímavá funkcia, ktorá vás e-mailom alebo SMSkou upozorní, ak sa na prístup k vášmu účtu použije počítač alebo zariadenie, ktoré ste predtým nepoužili. Môžete sa preto veľmi ľahko dozvedieť, ak sa niekto „za vaším chrbtom“ prihlasuje na váš Facebook alebo vtedy, ak váš účet niekto zneužije. E-mailové upozornenia si môžete zapnúť v časti Nastavenia účtu – Bezpečnosť – Upozornenia na prihlásenia a vybrať môžnosť E-mail.

Využiť môžete aj pokročilú dvojfaktorovú autentifikáciu, ktorá vyžaduje vaše telefónne číslo alebo aplikáciu Facebook pre iOS a Android. Na Facebooku sa táto funkcia nazýva „Overovanie Prihlásenia“ a nájdete ju tiež v časti Nastavenia účtu – Bezpečnosť. Ak si túto možnosť zapnete, pred každým prihlásením sa na Facebook z iného zariadenia alebo internetového prehliadača od vás bude sociálna sieť vyžadovať unikátny číselný kód, ktorým vám zašle SMSkou.

V prípade, že máte zariadenie s iOS alebo Androidom, môžete využiť aj takzvaný „Code Generator“, ktorý sa nachádza priamo v aplikácii Facebook. Ten slúži prakticky na rovnaký účel ako SMS kód. Vygeneruje vám číselný kód, ktorý následne zadáte pri prihlásení sa k vášmu účtu na Facebooku cez internetový prehliadač. (zdroj: zive.sk)

Skratky

Prepínanie medzi hlavnými stránkami služby môže urýchliť niekoľko klávesových skratiek. Tie sú závislé od používaného prehliadača. Používatelia počítačov s Windows a prehliadačov Chrome a Internet Explorer majú priradenú skratku „Alt“ a dané číslo. Pre jej použitie v Internet Explorer je ešte potrebné stlačiť „Enter“. Firefox využíva kombináciu „Shift“, „Alt“ a čísla. Kombinácia kláves „Ctrl“, „Opt“ a vybraného čísla funguje pre prehliadače Firefox a Chrome, spustené na operačnom systéme Mac OS X.

Firefox, Chrome (Mac) „Ctrl“ + „Opt“ + číslo
Chrome (PC) „Alt“ + číslo
Internet Explorer (PC) „Alt“ + číslo, potom „Enter”
Firefox (PC) „Shift“ + „Alt“ + číslo

Každé číslo predstavuje jednu z hlavých stránok. K najviac používaným patrí „1“ pre Domov, „2“ pre Časovú os, „3“ pre Priateľov a „4“ pre Prijaté správy. Skratky nemusia zrýchliť iba prepínanie medzi stránkami, ale aj samotnú prácu na nich. Pri práci s Novinkami môžu pomôcť písmená „j“ a „k“, ktoré slúžia na posun medzi jednotlivými príspevkami do dvoch smerov – nadol (kláves „j“) a nahor (kláves „k“). Stlačenie „l“ pridá alebo odoberie „Páči sa mi to“ z označeného príspevku. Komentovať je možné klávesom „c“. Písanie nového príspevku umožní stlačenie „p“. Pomôcť môžu aj v časti pre Prijaté správy. Ich zadávanie je opäť odlišné. Spúšťajú sa kombináciou kláves „Alt“ a vybraného písmena. Písanie novej správy vyvolá stlačenie „m“. Vyhľadávanie v správach umožní kláves „g“. Kompletný výpis klávesových skratiek v časti Novinky je dostupný po stlačení tlačidla „?“. Pre Prijaté správy sa zoznam zobrazí kombináciou „Alt“ a „q“. Niektoré skratky nemusia byť funkčné na všetkých prehliadačoch. (zdroj: zive.sk)

Doplnky

Pomôcť môžu aj doplnky Prácu s Facebookom môžu uľahčiť aj rôzne externé doplnky pre prehliadače. Pri ich inštalácii by ste ale mali byt opatrní – mnoho z nich môže pochádzať z neoverených zdrojov a môžu škodiť. Odporúčame inštaláciu z týchto oficiálnych obchodov:

Mozilla Firefox https://addons.mozilla.org/sk/firefox/
Google Chrome https://chrome.google.com/webstore/category/extensions
Opera https://addons.opera.com/en/
Internet Explorer https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Internet_Explorer_add-ons

Photo Zoom for facebook je známy doplnok, ktorý slúži na zväčšovanie fotografií bez nutnosti ich otvorenia. Stačí iba presunúť kurzor nad obrázok, ktorý sa následne zväčší na najvyššie dostupné rozlíšenie. Photo Zoom je dostupný pre prehliadače Chrome a Firefox.

Doplnky nevznikajú len na zjednodušenie práce, ale aj ako reakcie na nepopulárne funkcie Facebooku. Jedna z najmenej obľúbených súčastí tejto sociálnej siete je funkcia „Zobrazené“. Tá umožňuje odosielateľovi v konverzácii kontrolovať, či si príjemca danú správu prečítal. Doplnok, ktorý tomu zamedzuje, sa nazýva Facebook Unseen a je dostupný pre prehliadače Chrome a Firefox.

Medzi ďalšie z obľúbených doplnkov patrí Status Snapper. Poskytuje možnosť cenzúry príspevkov tým, že zafarbí mená a profilové fotografie používateľov. Doplnok je dostupný pre prehliadač Chrome. (zdroj: zive.sk)

Export

Export udalostí jednoducho a rýchlo Naplánované udalosti z Facebook kalendára je možné preniesť aj do iných kalendárov. Export je podporovaný pre tri služby – Apple iCal, Microsoft Outlook a Google Kalendár. Pre prenos jednej udalosti je potrebné kliknúť na „…“. Následne bude možné vybrať položku „Exportovať udalosť“. Tú je potom možné buď otvoriť v niektorom z programov v počítači alebo poslať na e-mail.

Exportovať je však možné nielen jednu udalosť, ale aj celý kalendár. V hlavnej stránke pre udalosti je potrebné vybrať, či majú byť zosynchronizované nasledujúce udalosti alebo narodeniny priateľov. Následne je potrebné zvoliť si program, v ktorom sa kalendár otvorí.

Ak chceme exportovať do služby Google Kalendár, je potrebné na vybranú položku kliknúť pravým tlačidlom a vybrať „Kopírovať adresu odkazu“. Potom v Google Kalendári vyberieme položku „Pridať podľa URL“. Do políčka skopírujeme odkaz a po potvrdení sa kalendáre zosynchronizujú. (zdroj: zive.sk)