apr 012015
 

Základ je silné a jedinečné heslo

Základom každej webovej služby je kvalitné heslo. Ak ich používate viacero, mali by ste mať pre každú službu iné. Ak sa napríklad stane, že sa hackerom podarí získať databázu hesiel z jednej zo služieb, ktorú používate, útočníci sa potom môžu dostať aj k vašim účtom v iných službách. Určite by ste na Facebooku nemali používať rovnaké heslo, aké používate na prístup do vášho e-mailu, s ktorým ste sa na Facebook zaregistrovali. Pri odcudzení hesla na Facebooku sa tak útočník okamžite nedostane aj do vášho e-mailu, kedy by mohol napáchať viac škôd.

Silné heslo by malo obsahovať aspoň osem znakov – kombináciu čísel, veľkých a malých písmen – ktoré by nedávali žiadny zmysel. Dobré heslo by malo vyzerať nejak takto: „s9A5otY2“. Silu vášho aktuálneho či budúceho hesla si môžete overiť napríklad na stránke passwordmeter.com. (zdroj: zive.sk)

Súkromie

Facebook ukladá všetko, čo vyhľadávate, do Záznamu o činnosti. Tieto položky sa používajú pre ďalšie návrhy vo vyhľadávaní. Históriu vyhľadávania však môžete jednoducho odstrániť. Zmazanie vyhľadávania je možné realizovať v Zázname o činnosti. Do neho sa dostanete kliknutím na trojuholník nachádzajúci sa na hlavnej lište stránky, ktorý vyvolá menu. Z položiek vyberiete „Záznam o činnosti“. V ňom sa po kliknutí na „Viac“ rozbalia ďalšie možnosti, z ktorých je potrebné kliknúť na „Hľadať“. Tu je možné vidieť všetky výrazy, ktoré ste vyhľadávali. Odstrániť si ich môžete kliknutím na „Vymazať hľadanie“. (zdroj: zive.sk)

Upravte si viditeľnosť príspevkov

Facebook už neraz čelil kritike za netransparentné nastavenia súkromia používateľov. Často boli totiž nastavenia „skryté“ hlboko v nastaveniach účtu a neskúsený používateľ o nich nemusel ani tušiť. Facebook však už všetko zjednodušil a vytvoril rozhranie priamo na domovskej stránke, kde si môžete nastaviť, kto vidí vaše príspevky či to, kto vás môže kontaktovať.

Na domovskej stránke je potrebné kliknúť na ikonku zámku v pravom hornom rohu. Následne kliknutím na položku „Kto môže vidieť môj obsah“ a „Kto bude vidieť moje budúce príspevky?“ treba zvoliť možnosť „Priatelia“.

Všetky novo pridané príspevky sa budú zdieľať len s vašimi priateľmi. Facebook však ponúka možnosť „skryť“ len pre priateľov aj staršie príspevky. Túto funkciu nájdete v Nastavenia súkromia – Súkromie – Obmedziť publikum pre staré príspevky na časovej osi. „Skrytie“ príspevkov potvrdíte stlačením tlačidla „Obmedziť staré príspevky“. (zdroj: zive.sk)

Čo o vás môžu zdieľať priatelia?

Vaši priatelia respektíve aplikácie, ktoré používajú, môžu bez vášho vedomia získať informácie o vašej osobe. Ide napríklad o dátum narodenia, profilové fotky, videá či informáciu o tom, že ste online. Podľa Facebooku to zvyšuje funkčnosť a spoločenskosť týchto aplikácií, no aj takéto informácie sa dajú zneužiť.

Kategórie údajov, ktoré o vás môžu použiť aplikácie používané vašimi priateľmi, si môžete upraviť v časti Nastavenia účtu – Aplikácie – Aplikácie používané ostatnými. Ak nechcete zdieľať žiadne údaje, jednoducho zrušte označenie všetkých položiek a zmeny uložte. (zdroj: zive.sk)

Pozor na falošné odkazy

Možno sa vám už niekedy stalo, že vám priateľ poslal správu s krátkym, často aj s anglickým textom a nejakým odkazom. Ak vám pripadá podozrivé, že vám zrazu píše v inom jazyku a posiela niečo, čo by inak neposlal, na priložený odkaz neklikajte. Môžete si totiž stiahnuť vírus, ktorý infikuje váš počítač a začne rozposielať rovnaké odkazy vo vašom menej vaším priateľom. Iný vírus zas môže kradnúť prihlasovacie údaje či robiť škodu vo vašom mene.

Ak ste na daný odkaz klikli a stiahli ste si do počítača nejaký súbor, ihneď ho odstráňte. Následne si počítač preskenujte antivírusovým programom. Medzi tie bezplatné patria napríklad Avast, AVG, Avira, Microsoft Security Essentials či jednoduchý on-line skener od Esetu. (zdroj: zive.sk)

Nastavenie

Nas­tav­te si, s kým sa chce­te roz­prá­vať.

Čet v rám­ci Fa­ce­boo­ku umož­ňu­je za­de­fi­no­vať, kto vás mô­že vi­dieť v sta­ve on-li­ne. K tej­to fun­kcii zís­ka­te prís­t Vyup cez ikon­ku nas­ta­ve­nia v rám­ci zoz­na­mu kon­tak­tov – vy­ber­te si mož­nosť Pok­ro­či­lé nas­ta­ve­nia. Nás­led­ne sta­čí vy­brať mož­nosť, kto­rá vám vy­ho­vu­je, a za­de­fi­no­vať, kto z kon­tak­tov vás mô­že, resp. ne­mô­že vi­dieť on-li­ne. Me­dzi nas­ta­ve­nia­mi če­tu mô­že­te, sa­moz­rej­me, ľu­bo­voľ­ne pre­pí­nať. Čet si v rám­ci tých­to nas­ta­ve­ní mô­že­te aj úpl­ne vy­pnúť, aby sa auto­ma­tic­ky ne­za­pol po prih­lá­se­ní do Fa­ce­boo­ku. (zdroj: www.itnews.sk)

Otravujú vás uozornenia aplikácií? Vypnite ich!

V rám­ci Nas­ta­ve­ní úč­tu – Upo­zor­ne­nia si mô­že­te nas­ta­viť, kto­ré ap­li­ká­cie vám ma­jú po­sie­lať upo­zor­ne­nia. Ak vám nej­de me­niť nas­ta­ve­nia, uis­ti­te sa, či ne­má­te za­škr­tnu­tú mož­nosť Frek­ven­cia e-mai­lov v pra­vom hor­nom ro­hu. (zdroj: www.itnews.sk)

Upozornenia na prihlásenie

Upozornenia na prihlásenie je pomerne zaujímavá funkcia, ktorá vás e-mailom alebo SMSkou upozorní, ak sa na prístup k vášmu účtu použije počítač alebo zariadenie, ktoré ste predtým nepoužili. Môžete sa preto veľmi ľahko dozvedieť, ak sa niekto „za vaším chrbtom“ prihlasuje na váš Facebook alebo vtedy, ak váš účet niekto zneužije. E-mailové upozornenia si môžete zapnúť v časti Nastavenia účtu – Bezpečnosť – Upozornenia na prihlásenia a vybrať môžnosť E-mail.

Využiť môžete aj pokročilú dvojfaktorovú autentifikáciu, ktorá vyžaduje vaše telefónne číslo alebo aplikáciu Facebook pre iOS a Android. Na Facebooku sa táto funkcia nazýva „Overovanie Prihlásenia“ a nájdete ju tiež v časti Nastavenia účtu – Bezpečnosť. Ak si túto možnosť zapnete, pred každým prihlásením sa na Facebook z iného zariadenia alebo internetového prehliadača od vás bude sociálna sieť vyžadovať unikátny číselný kód, ktorým vám zašle SMSkou.

V prípade, že máte zariadenie s iOS alebo Androidom, môžete využiť aj takzvaný „Code Generator“, ktorý sa nachádza priamo v aplikácii Facebook. Ten slúži prakticky na rovnaký účel ako SMS kód. Vygeneruje vám číselný kód, ktorý následne zadáte pri prihlásení sa k vášmu účtu na Facebooku cez internetový prehliadač. (zdroj: zive.sk)

Skratky

Prepínanie medzi hlavnými stránkami služby môže urýchliť niekoľko klávesových skratiek. Tie sú závislé od používaného prehliadača. Používatelia počítačov s Windows a prehliadačov Chrome a Internet Explorer majú priradenú skratku „Alt“ a dané číslo. Pre jej použitie v Internet Explorer je ešte potrebné stlačiť „Enter“. Firefox využíva kombináciu „Shift“, „Alt“ a čísla. Kombinácia kláves „Ctrl“, „Opt“ a vybraného čísla funguje pre prehliadače Firefox a Chrome, spustené na operačnom systéme Mac OS X.

Firefox, Chrome (Mac) „Ctrl“ + „Opt“ + číslo
Chrome (PC) „Alt“ + číslo
Internet Explorer (PC) „Alt“ + číslo, potom „Enter”
Firefox (PC) „Shift“ + „Alt“ + číslo

Každé číslo predstavuje jednu z hlavých stránok. K najviac používaným patrí „1“ pre Domov, „2“ pre Časovú os, „3“ pre Priateľov a „4“ pre Prijaté správy. Skratky nemusia zrýchliť iba prepínanie medzi stránkami, ale aj samotnú prácu na nich. Pri práci s Novinkami môžu pomôcť písmená „j“ a „k“, ktoré slúžia na posun medzi jednotlivými príspevkami do dvoch smerov – nadol (kláves „j“) a nahor (kláves „k“). Stlačenie „l“ pridá alebo odoberie „Páči sa mi to“ z označeného príspevku. Komentovať je možné klávesom „c“. Písanie nového príspevku umožní stlačenie „p“. Pomôcť môžu aj v časti pre Prijaté správy. Ich zadávanie je opäť odlišné. Spúšťajú sa kombináciou kláves „Alt“ a vybraného písmena. Písanie novej správy vyvolá stlačenie „m“. Vyhľadávanie v správach umožní kláves „g“. Kompletný výpis klávesových skratiek v časti Novinky je dostupný po stlačení tlačidla „?“. Pre Prijaté správy sa zoznam zobrazí kombináciou „Alt“ a „q“. Niektoré skratky nemusia byť funkčné na všetkých prehliadačoch. (zdroj: zive.sk)

Doplnky

Pomôcť môžu aj doplnky Prácu s Facebookom môžu uľahčiť aj rôzne externé doplnky pre prehliadače. Pri ich inštalácii by ste ale mali byt opatrní – mnoho z nich môže pochádzať z neoverených zdrojov a môžu škodiť. Odporúčame inštaláciu z týchto oficiálnych obchodov:

Mozilla Firefox https://addons.mozilla.org/sk/firefox/
Google Chrome https://chrome.google.com/webstore/category/extensions
Opera https://addons.opera.com/en/
Internet Explorer https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Internet_Explorer_add-ons

Photo Zoom for facebook je známy doplnok, ktorý slúži na zväčšovanie fotografií bez nutnosti ich otvorenia. Stačí iba presunúť kurzor nad obrázok, ktorý sa následne zväčší na najvyššie dostupné rozlíšenie. Photo Zoom je dostupný pre prehliadače Chrome a Firefox.

Doplnky nevznikajú len na zjednodušenie práce, ale aj ako reakcie na nepopulárne funkcie Facebooku. Jedna z najmenej obľúbených súčastí tejto sociálnej siete je funkcia „Zobrazené“. Tá umožňuje odosielateľovi v konverzácii kontrolovať, či si príjemca danú správu prečítal. Doplnok, ktorý tomu zamedzuje, sa nazýva Facebook Unseen a je dostupný pre prehliadače Chrome a Firefox.

Medzi ďalšie z obľúbených doplnkov patrí Status Snapper. Poskytuje možnosť cenzúry príspevkov tým, že zafarbí mená a profilové fotografie používateľov. Doplnok je dostupný pre prehliadač Chrome. (zdroj: zive.sk)

Export

Export udalostí jednoducho a rýchlo Naplánované udalosti z Facebook kalendára je možné preniesť aj do iných kalendárov. Export je podporovaný pre tri služby – Apple iCal, Microsoft Outlook a Google Kalendár. Pre prenos jednej udalosti je potrebné kliknúť na „…“. Následne bude možné vybrať položku „Exportovať udalosť“. Tú je potom možné buď otvoriť v niektorom z programov v počítači alebo poslať na e-mail.

Exportovať je však možné nielen jednu udalosť, ale aj celý kalendár. V hlavnej stránke pre udalosti je potrebné vybrať, či majú byť zosynchronizované nasledujúce udalosti alebo narodeniny priateľov. Následne je potrebné zvoliť si program, v ktorom sa kalendár otvorí.

Ak chceme exportovať do služby Google Kalendár, je potrebné na vybranú položku kliknúť pravým tlačidlom a vybrať „Kopírovať adresu odkazu“. Potom v Google Kalendári vyberieme položku „Pridať podľa URL“. Do políčka skopírujeme odkaz a po potvrdení sa kalendáre zosynchronizujú. (zdroj: zive.sk)

feb 172015
 

Klávesové skratky sú kombinácie dvoch alebo viacerých klávesov. Ich stlačením je možné vykonať úlohu, na ktorú by inak bola potrebná myš alebo iné ukazovacie zariadenie. Klávesové skratky umožňujú jednoduchšie pracovať s počítačom a ušetriť si čas a námahu pri práci so systémom Windows a ďalšími programami.

Väčšina programov okrem toho obsahuje klávesové skratky, ktoré umožňujú jednoduchšie pracovať s ponukami a príkazmi. Klávesové skratky sú uvedené v ponukách programov. Ak je v ponuke podčiarknuté písmeno, obvykle to znamená, že stlačením klávesu Alt spolu s klávesom podčiarknutého písmena dosiahnete rovnaký efekt ako kliknutím na danú položku ponuky.

Stlačením klávesu Alt sa v niektorých programoch, napríklad v programe Skicár a WordPad, zobrazia príkazy označené ďalšími klávesmi, ktorých stlačením môžete dané položky použiť.

Môžete tiež vytvárať nové klávesové skratky na otváranie programov. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Vytvorenie klávesových skratiek na otvorenie programov.

Klávesové skratky funkcie Zjednodušenie prístupu

Nasledujúca tabuľka obsahuje klávesové skratky, ktoré umožnia jednoduchšie používanie počítača.

Klávesová skratka Činnosť
Pravý kláves Shift na osem sekúnd Zapnúť alebo vypnúť funkciu Filtrovanie klávesov
Ľavý kláves Alt+ľavý kláves Shift+PrtScn (alebo PrtScn) Zapnúť alebo vypnúť funkciu Vysoký kontrast
Ľavý kláves Alt+ľavý kláves Shift+Num Lock Zapnúť alebo vypnúť funkciu Klávesy myši
Kláves Shift päťkrát Zapnúť alebo vypnúť funkciu Jedným prstom
Kláves Num Lock na päť sekúnd Zapnúť alebo vypnúť funkciu Signál prepnutia
Kláves s logom systému Windows +U Otvoriť Stredisko uľahčenia prístupu

 

 Všeobecné klávesové skratky

Nasledujúca tabuľka obsahuje všeobecné klávesové skratky.

Klávesová skratka Funkcia
F1 Zobrazenie Pomocníka
Ctrl+C (alebo Ctrl+Insert) Kopírovať vybratú položku
Ctrl+X Vystrihnúť vybratú položku
Ctrl+V (alebo Shift+Insert) Prilepiť vybratú položku
Ctrl+Z Vrátiť vykonaný úkon
Ctrl+Y Znova vykonať akciu
Delete (alebo Ctrl+D) Odstrániť vybratú položku a presunúť ju do Koša
Shift+Delete Odstrániť vybratú položku bez jej presunutia do Koša
F2 Premenovať vybratú položku
Ctrl+šípka doprava Presunúť kurzor na začiatok nasledujúceho slova
Ctrl+šípka doľava Presunúť kurzor na začiatok predchádzajúceho slova
Ctrl+šípka nadol Presunúť kurzor na začiatok nasledujúceho odseku
Ctrl+šípka nahor Presunúť kurzor na začiatok predchádzajúceho odseku
Ctrl+Shift s klávesom so šípkou Vybrať blok textu
Shift s ľubovoľným klávesom so šípkou Vybrať viac položiek v okne alebo na pracovnej ploche alebo vybrať text v dokumente
Ctrl s ľubovoľným klávesom so šípkou+medzerník Vybrať viacero jednotlivých položiek v okne alebo na pracovnej ploche
Ctrl+A Vybrať všetky položky v dokumente alebo v okne
F3 Hľadať súbor alebo priečinok
Alt+Enter Zobraziť vlastnosti vybratej položky
Alt+F4 Zavrieť aktívnu položku alebo ukončiť aktívny program
Alt+medzerník Otvoriť kontextovú ponuku pre aktívne okno
Ctrl+F4 Zavrieť aktívny dokument (v programoch umožňujúcich súčasné otvorenie viacerých dokumentov)
Alt+Tab Prepnúť medzi otvorenými položkami
Ctrl+Alt+Tab Použiť klávesy so šípkami na prepínanie medzi otvorenými položkami
Ctrl+posúvacie koliesko myši Zmeniť veľkosť ikon na pracovnej ploche
Kláves s logom systému Windows +Tab Prechádzať programami na paneli úloh pomocou programu Priestorové prepínanie okien rozhrania Aero
Ctrl+kláves s logom systému Windows +Tab Použiť klávesy so šípkami na prechádzanie programami na paneli úloh pomocou programu Priestorové prepínanie okien rozhrania Aero
Alt+Esc Prechádzať položkami v poradí, v akom boli otvorené
F6 Prechádzať elementmi obrazovky v okne alebo na pracovnej ploche
F4 Zobraziť zoznam panela s adresou v programe Windows Prieskumník
Shift+F10 Zobraziť kontextovú ponuku pre vybratú položku
Ctrl+Esc Otvoriť ponuku Štart
Alt+podčiarknuté písmeno Zobraziť príslušnú ponuku
Alt+podčiarknuté písmeno Vykonať príkaz ponuky (alebo iný podčiarknutý príkaz)
F10 Aktivovať panel s ponukami v aktívnom programe
Šípka doprava Otvoriť najbližšiu ponuku vpravo alebo otvoriť vedľajšiu ponuku
Šípka doľava Otvoriť najbližšiu ponuku vľavo alebo zatvoriť vedľajšiu ponuku
F5 (alebo Ctrl+R) Obnoviť aktívne okno
Alt+šípka nahor Zobraziť priečinok o jednu úroveň vyššie v programe Windows Prieskumník
Esc Zrušiť aktuálnu úlohu
Ctrl+Shift+Esc Otvoriť Správcu úloh
Shift počas vkladania disku CD Zabrániť automatickému prehrávaniu disku CD
Ľavý kláves Alt+Shift Prepnúť vstupný jazyk, keď je zapnutých viac vstupných jazykov
Ctrl+Shift Prepnúť rozloženie klávesnice, keď je zapnutých viac rozložení klávesnice
Pravé alebo ľavé klávesy Ctrl+Shift Zmeniť smer čítania textu pri jazykoch so smerom písania sprava doľava

 

Klávesové skratky dialógového okna

Nasledujúca tabuľka obsahuje klávesové skratky použiteľné pre dialógové okná.

Klávesová skratka Funkcia
Ctrl+Tab Prejsť dopredu cez karty
Ctrl+Shift+Tab Prejsť dozadu cez karty
Tab Prejsť dopredu cez možnosti
Shift+Tab Prejsť dozadu cez možnosti
Alt+podčiarknuté písmeno Vykonať príkaz (alebo vybrať možnosť) s takýmto písmenom
Enter Nahradiť kliknutie myšou pre väčšinu vybratých príkazov
Medzerník Začiarknuť políčko alebo zrušiť jeho začiarknutie, ak je políčko aktívnou možnosťou
Klávesy so šípkami Vybrať tlačidlo, ak je aktívnou možnosťou skupina tlačidiel možností
F1 Zobrazenie Pomocníka
F4 Zobraziť položky v aktívnom zozname
Backspace Otvoriť priečinok o jednu úroveň vyššie, ak je vybratý priečinok v dialógovom okne Uložiť ako alebo Otvoriť

 

Klávesové skratky s klávesom s logom systému Windows

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené klávesové skratky, v ktorých sa používa kláves s logom systému Windows.

Klávesová skratka Funkcia
Windows – kláves s logom Otvoriť alebo zavrieť ponuku Štart.
Kláves s logom systému Windows + kláves Pause Zobraziť dialógové okno Systém – vlastnosti.
Kláves s logom systému Windows +D Zobraziť pracovnú plochu.
Kláves s logom systému Windows +M Minimalizovať všetky okná.
Kláves s logom systému Windows +Shift+M Obnoviť minimalizované okná na pracovnej ploche.
Kláves s logom systému Windows +E Otvoriť priečinok Počítač.
Kláves s logom systému Windows +F Hľadať súbor alebo priečinok.
Ctrl+kláves s logom systému Windows +F Hľadať počítače (ak sa nachádzate v sieti).
Kláves s logom systému Windows +L Uzamknúť počítač alebo prepnúť používateľov.
Kláves s logom systému Windows +R Otvoriť dialógové okno Spustenie.
Kláves s logom systému Windows +T Prechádzať programami na paneli úloh.
Kláves s logom systému Windows+číslo Spustiť program pripnutý k panelu úloh v pozícii indikovanej číslom. Ak už je program spustený, prepnúť na tento program.
Shift+kláves s logom systému Windows+číslo Spustiť novú inštanciu programu pripnutého k panelu úloh v pozícii indikovanej číslom.
Ctrl+kláves s logom systému Windows+číslo Prepnúť do naposledy aktívneho okna programu pripnutého k panelu úloh v pozícii indikovanej číslom.
Alt+kláves s logom systému Windows+číslo Otvoriť zoznam odkazov pre program pripnutý k panelu úloh v pozícii indikovanej číslom.
Kláves s logom systému Windows +Tab Prechádzať programami na paneli úloh pomocou programu Priestorové prepínanie okien rozhrania Aero.
Ctrl+kláves s logom systému Windows +Tab Použiť klávesy so šípkami na prechádzanie programami na paneli úloh pomocou programu Priestorové prepínanie okien rozhrania Aero.
Ctrl+kláves s logom systému Windows +B Prepnúť na program, ktorý zobrazil hlásenie v oblasti oznámení.
Kláves s logom systému Windows + medzerník Zobraziť ukážku pracovnej plochy.
Kláves s logom systému Windows +šípka nahor Maximalizovať okno.
Kláves s logom systému Windows + šípka doľava Maximalizovať okno na ľavú stranu obrazovky.
Kláves s logom systému Windows + šípka doprava Maximalizovať okno na pravú stranu obrazovky.
Kláves s logom systému Windows + šípka nadol Minimalizovať okno.
Kláves s logom systému Windows + kláves Home Minimalizovať všetky okná okrem aktívneho okna.
Kláves s logom systému Windows +Shift+šípka nahor Roztiahnuť okno smerom k hornej a spodnej strane obrazovky.
Kláves s logom systému Windows +Shift+šípka doľava alebo šípka doprava Presunúť okno z jedného monitora na druhý.
Kláves s logom systému Windows +P Vybrať režim zobrazovania prezentácie.
Kláves s logom systému Windows +G Prechádzať cez miniaplikácie.
Kláves s logom systému Windows +U Otvoriť Centrum zjednodušenia prístupu.
Kláves s logom systému Windows +X Otvoriť Windows Centrum mobilných zariadení.

 

Klávesové skratky programu Windows Prieskumník

Nasledujúca tabuľka obsahuje klávesové skratky pre prácu s oknami programu Windows Prieskumník alebo s priečinkami.

Klávesová skratka Funkcia
Ctrl+N Otvoriť nové okno
Ctrl+W Zavrieť aktuálne okno
Ctrl+Shift+N Vytvoriť nový priečinok
End Zobraziť spodnú časť aktívneho okna
Home Zobraziť hornú časť aktívneho okna
F11 Maximalizovať alebo minimalizovať aktívne okno
Ctrl+bodka (.) Otočiť obrázok v smere hodinových ručičiek
Ctrl+čiarka (,) Otočiť obrázok proti smeru hodinových ručičiek
Num Lock+hviezdička (*) na numerickej klávesnici Zobraziť všetky podpriečinky vybratého priečinka
Num Lock+znamienko plus (+) na numerickej klávesnici Zobraziť obsah vybratého priečinka
Num Lock+znamienko mínus (-) na numerickej klávesnici Zbaliť vybratý priečinok
Šípka doľava Zbaliť aktuálny výber (ak je rozbalený) alebo vybrať nadradený priečinok
Alt+Enter Otvoriť okno vlastností pre vybratú položku
Alt+P Zobraziť tablu ukážky
Alt+šípka doľava Zobraziť predchádzajúci priečinok
Backspace Zobraziť predchádzajúci priečinok
Šípka doprava Zobraziť aktuálny výber (ak je zbalený) alebo vybrať prvý podpriečinok
Alt+šípka doprava Zobraziť nasledujúci priečinok
Alt+šípka nahor Zobraziť nadradený priečinok
Ctrl+Shift+E Zobraziť všetky priečinky nadradené vybratému priečinku
Ctrl+posúvacie koliesko myši Zmeniť veľkosť a vzhľad ikon súborov a priečinkov
Alt+D Vybrať panel s adresou
Ctrl+E Vybrať pole hľadania
Ctrl+F Vybrať pole hľadania

 

 Klávesové skratky panela úloh

Nasledujúca tabuľka obsahuje klávesové skratky použiteľné pre položky na paneli úloh.

Klávesová skratka Funkcia
Shift+kliknutie na tlačidlo na paneli úloh Otvoriť program alebo rýchlo otvoriť inú inštanciu programu
Ctrl+Shift+kliknutie na tlačidlo na paneli úloh Otvoriť program ako správca
Shift+kliknutie pravým tlačidlom myši na tlačidlo na paneli úloh Zobraziť okno ponuky pre program
Shift+kliknutie pravým tlačidlom myši na tlačidlo skupiny položiek na paneli úloh Zobraziť okno ponuky pre skupinu
Ctrl+kliknutie na tlačidlo skupiny položiek na paneli úloh Prechádzať cez jednotlivé skupiny

 

Klávesové skratky nástroja Zväčšovacie sklo

Nasledujúca tabuľka obsahuje klávesové skratky použiteľné pre nástroj Zväčšovacie sklo.

Klávesová skratka Funkcia
Kláves s logom systému Windows+ znamienko plus (+) alebo mínus (–) Priblížiť alebo vzdialiť
Ctrl+Alt+medzerník Zobraziť ukážku pracovnej plochy v režime celej obrazovky
Ctrl+Alt+F Prepnúť do režimu na celú obrazovku
Ctrl+Alt+L Prepnúť do režimu šošovky
Ctrl+Alt+D Prepnúť do režimu ukotvenia
Ctrl+Alt+I Invertovať farby
Ctrl+Alt+klávesy so šípkami Posunúť v smere klávesov so šípkami
Ctrl+Alt+R Zmeniť veľkosť šošovky
Kláves s logom systému Windows+ Esc Vypnúť Zväčšovacie sklo

 

Klávesové skratky programu Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy

Nasledujúca tabuľka obsahuje klávesové skratky použiteľné pre program Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy.

Klávesová skratka Funkcia
Alt+Page Up Presunúť medzi programami zľava doprava.
Alt+Page Down Presunúť medzi programami sprava doľava.
Alt+Insert Prechádzať medzi programami v poradí, v akom boli spustené.
Alt+Home Zobraziť ponuku Štart.
Ctrl+Alt+Break Prepnúť medzi oknom a celou obrazovkou.
Ctrl+Alt+End Zobraziť dialógové okno Zabezpečenie systému Windows.
Alt+Delete Zobraziť systémovú ponuku.
Ctrl+Alt+znamienko mínus (-) na numerickej klávesnici Umiestniť kópiu aktívneho okna na strane klienta do schránky terminálového servera (poskytuje rovnakú funkčnosť ako stlačenie klávesov Alt+PrtScn v lokálnom počítači).
Ctrl+Alt+znamienko plus (+) na numerickej klávesnici Umiestniť kópiu celej oblasti okna klienta do schránky terminálového servera (poskytuje rovnakú funkčnosť ako stlačenie klávesu PrtScn v lokálnom počítači).
Ctrl+Alt+šípka doprava Prejsť z ovládacích prvkov vzdialenej pracovnej plochy na ovládacie prvky hostiteľského programu (napríklad na tlačidlo alebo textové pole). Užitočné v prípade, ak sú ovládacie prvky vzdialenej pracovnej plochy vložené do iného (hostiteľského) programu.
Ctrl+Alt+šípka doľava Prejsť z ovládacích prvkov vzdialenej pracovnej plochy na ovládacie prvky hostiteľského programu (napríklad na tlačidlo alebo textové pole). Užitočné v prípade, ak sú ovládacie prvky vzdialenej pracovnej plochy vložené do iného (hostiteľského) programu.

Poznámka

  • Klávesové skratky Ctrl+Alt+Break a Ctrl+Alt+End sú dostupné vo všetkých reláciách vzdialenej pracovnej plochy, dokonca aj keď je vzdialený počítač nastavený na rozpoznávanie klávesových skratiek systému Windows.

 

Klávesové skratky programu Skicár

Nasledujúca tabuľka obsahuje klávesové skratky použiteľné pre program Skicár.

Klávesová skratka Funkcia
Ctrl+N Vytvoriť nový obrázok
Ctrl+O Otvoriť existujúci obrázok
Ctrl+S Uložiť zmeny obrázka
F12 Uložiť obrázok ako nový súbor
Ctrl+P Tlač obrázka
Alt+F4 Zatvoriť obrázok a jeho okno programu Skicár
Ctrl+Z Vrátiť späť zmenu
Ctrl+Y Zopakovať zmenu
Ctrl+A Vybrať celý obrázok
Ctrl+X Vystrihnúť výber
Ctrl+C Kopírovať výber do Schránky
Ctrl+V Prilepiť výber zo Schránky
Šípka doprava Presunúť výber alebo aktívny tvar o jeden pixel doprava
Šípka doľava Presunúť výber alebo aktívny tvar o jeden pixel doľava
Šípka nadol Presunúť výber alebo aktívny tvar o jeden pixel nadol
Šípka nahor Presunúť výber alebo aktívny tvar o jeden pixel nahor
Esc Zrušiť výber
Odstrániť Odstrániť výber
Ctrl+B Nastaviť vybratý text ako tučný
Ctrl++ Zväčšiť hrúbku štetca, čiary alebo obrysu tvaru o jeden pixel
Ctrl+- Zmenšiť hrúbku štetca, čiary alebo obrysu tvaru o jeden pixel
Ctrl+I Nastaviť kurzívu ako formát vybratého textu
Ctrl+U Podčiarknuť vybratý text
Ctrl+E Otvoriť dialógové okno Vlastnosti
Ctrl+W Otvoriť dialógové okno Zmena veľkosti alebo skosenie
Ctrl+Page Up Priblížiť
Ctrl+Page Down Vzdialiť
F11 Zobraziť obrázok v režime celej obrazovky
Ctrl+R Zobraziť alebo skryť pravítko
Ctrl+G Zobraziť alebo skryť mriežku
F10 alebo Alt Zobraziť klávesové skratky
Shift+F10 Zobraziť aktuálnu kontextovú ponuku
F1 Otvoriť Pomocníka programu Skicár

 

Klávesové skratky programu WordPad

Nasledujúca tabuľka obsahuje klávesové skratky použiteľné pre program WordPad.

Klávesová skratka Funkcia
Ctrl+N Vytvoriť nový dokument
Ctrl+O Otvoriť existujúci dokument
Ctrl+S Uložiť zmeny dokumentu
F12 Uložiť dokument ako nový súbor
Ctrl+P Tlač dokumentu
Alt+F4 Zavrieť program WordPad
Ctrl+Z Vrátiť späť zmenu
Ctrl+Y Zopakovať zmenu
Ctrl+A Vybrať celý dokument
Ctrl+X Vystrihnúť výber
Ctrl+C Kopírovať výber do Schránky
Ctrl+V Prilepiť výber zo Schránky
Ctrl+B Nastaviť vybratý text ako tučný
Ctrl+I Nastaviť kurzívu ako formát vybratého textu
Ctrl+U Podčiarknuť vybratý text
Ctrl+= Nastaviť vybratý text ako dolný index
Ctrl+Shift+= Nastaviť vybratý text ako horný index
Ctrl+L Zarovnať text vľavo
Ctrl+E Zarovnať text na stred
Ctrl+R Zarovnať text vpravo
Ctrl+J Napasovať text
Ctrl+1 Nastaviť jednoriadkové rozstupy
Ctrl+2 Nastaviť dvojriadkové rozstupy
Ctrl+5 Nastaviť rozstupy na 1,5 riadka
Ctrl+Shift+> Zväčšiť veľkosť písma
Ctrl+Shift+< Zmenšiť veľkosť písma
Ctrl+Shift+A Zmeniť znaky na kapitálky
Ctrl+Shift+L Zmeniť štýl odrážok
Ctrl+D Vložiť kresbu programu Microsoft Skicár
Ctrl+F Hľadať text v dokumente
F3 Nájsť najbližšiu inštanciu textu v dialógovom okne hľadania
Ctrl+H Nahradiť text v dokumente
Ctrl+šípka doľava Presunúť kurzor o jedno slovo doľava
Ctrl+šípka doprava Presunúť kurzor o jedno slovo doprava
Ctrl+šípka nahor Presunúť kurzor o riadok vyššie
Ctrl+šípka nadol Presunúť kurzor o riadok nižšie
Ctrl+Home Presunúť na začiatok dokumentu
Ctrl+End Presunúť na koniec dokumentu
Ctrl+Page Up Posunúť nahor o jednu stranu
Ctrl+Page Down Posunúť nadol o jednu stranu
Ctrl+Delete Odstrániť nasledujúce slovo
F10 Zobraziť klávesové skratky
Shift+F10 Zobraziť aktuálnu kontextovú ponuku
F1 Otvoriť Pomocníka programu WordPad

 

Klávesové skratky programu Kalkulačka

Nasledujúca tabuľka obsahuje klávesové skratky použiteľné pre program Kalkulačka.

Klávesová skratka Funkcia
Alt+1 Prepnúť do režimu štandardnej kalkulačky
Alt+2 Prepnúť do režimu vedeckej kalkulačky
Alt+3 Prepnúť do režimu programátorskej kalkulačky
Alt+4 Prepnúť do režimu štatistickej kalkulačky
Ctrl+E Otvoriť výpočty dátumu
Ctrl+H Zapnúť alebo vypnúť históriu výpočtov
Ctrl+U Otvoriť prevod jednotiek
Alt+C Vypočítať alebo vyriešiť výpočty a pracovné hárky
F1 Otvoriť Pomocníka programu Kalkulačka
Ctrl+Q Stlačiť tlačidlo M-
Ctrl+P Stlačiť tlačidlo M+
Ctrl+M Stlačiť tlačidlo MS
Ctrl+R Stlačiť tlačidlo MR
Ctrl+L Stlačiť tlačidlo MC
% Stlačiť tlačidlo %
F9 Stlačiť tlačidlo +/–
/ Stlačiť tlačidlo /
* Stlačiť tlačidlo *
+ Stlačiť tlačidlo +
Stlačiť tlačidlo 
R Stlačiť tlačidlo 1/×
@ Stlačiť tlačidlo druhej odmocniny
0-9 Stlačiť číselné tlačidlá (0-9)
= Stlačiť tlačidlo =
. Stlačiť tlačidlo . (desatinná čiarka)
Backspace Stlačiť tlačidlo Backspace
Esc Stlačiť tlačidlo C
Del Stlačiť tlačidlo CE
Ctrl+Shift+D Vymazať históriu výpočtov
F2 Upraviť históriu výpočtov
Kláves so šípkou nahor Prechádzať históriou výpočtov smerom nahor
Kláves so šípkou nadol Prechádzať históriou výpočtov smerom nadol
Esc Zrušiť úpravu histórie výpočtov
Enter Prepočítať históriu výpočtov po vykonaní úprav
F3 Vybrať položku Stupne v režime vedeckej kalkulačky
F4 Vybrať položku Radiány v režime vedeckej kalkulačky
F5 Vybrať položku Grady v režime vedeckej kalkulačky
I Stlačiť tlačidlo Inv v režime vedeckej kalkulačky
D Stlačiť tlačidlo Mod v režime vedeckej kalkulačky
Ctrl+S Stlačiť tlačidlo sinh v režime vedeckej kalkulačky
Ctrl+O Stlačiť tlačidlo cosh v režime vedeckej kalkulačky
Ctrl+T Stlačiť tlačidlo tanh v režime vedeckej kalkulačky
( Stlačiť tlačidlo ( v režime vedeckej kalkulačky
) Stlačiť tlačidlo ) v režime vedeckej kalkulačky
N Stlačiť tlačidlo ln v režime vedeckej kalkulačky
; Stlačiť tlačidlo Int v režime vedeckej kalkulačky
S Stlačiť tlačidlo sin v režime vedeckej kalkulačky
O Stlačiť tlačidlo cos v režime vedeckej kalkulačky
T Stlačiť tlačidlo tan v režime vedeckej kalkulačky
M Stlačiť tlačidlo dms v režime vedeckej kalkulačky
P Stlačiť tlačidlo pí v režime vedeckej kalkulačky
V Stlačiť tlačidlo F-E v režime vedeckej kalkulačky
X Stlačiť tlačidlo Exp v režime vedeckej kalkulačky
Q Stlačiť tlačidlo x^2 v režime vedeckej kalkulačky
Y Stlačiť tlačidlo x^y v režime vedeckej kalkulačky
# Stlačiť tlačidlo x^3 v režime vedeckej kalkulačky
L Stlačiť tlačidlo log v režime vedeckej kalkulačky
! Stlačiť tlačidlo n! v režime vedeckej kalkulačky
Ctrl+Y Stlačiť tlačidlo y√x v režime vedeckej kalkulačky
Ctrl+B Stlačiť tlačidlo 3√x v režime vedeckej kalkulačky
Ctrl+G Stlačiť tlačidlo 10x v režime vedeckej kalkulačky
F5 Vybrať položku Hex v režime programátorskej kalkulačky
F6 Vybrať položku Dec v režime programátorskej kalkulačky
F7 Vybrať položku Oct v režime programátorskej kalkulačky
F8 Vybrať položku Bin v režime programátorskej kalkulačky
F12 Vybrať položku Qword v režime programátorskej kalkulačky
F2 Vybrať položku Dword v režime programátorskej kalkulačky
F3 Vybrať položku Word v režime programátorskej kalkulačky
F4 Vybrať položku Byte v režime programátorskej kalkulačky
K Stlačiť tlačidlo RoR v režime programátorskej kalkulačky
J Stlačiť tlačidlo RoL v režime programátorskej kalkulačky
< Stlačiť tlačidlo Lsh v režime programátorskej kalkulačky
> Stlačiť tlačidlo Rsh v režime programátorskej kalkulačky
% Stlačiť tlačidlo Mod v režime programátorskej kalkulačky
( Stlačiť tlačidlo ( v režime programátorskej kalkulačky
) Stlačiť tlačidlo ) v režime programátorskej kalkulačky
| Stlačiť tlačidlo Or v režime programátorskej kalkulačky
^ Stlačiť tlačidlo Xor v režime programátorskej kalkulačky
~ Stlačiť tlačidlo Not v režime programátorskej kalkulačky
& Stlačiť tlačidlo And v režime programátorskej kalkulačky
A-F Stlačiť tlačidiel A-F v režime programátorskej kalkulačky
Medzerník Prepína bitovú hodnotu v režime programátorskej kalkulačky
A Stlačiť tlačidlo Average v režime štatistickej kalkulačky
Ctrl+A Stlačiť tlačidlo Average Sq v režime štatistickej kalkulačky
S Stlačiť tlačidlo Sum v režime štatistickej kalkulačky
Ctrl+S Stlačiť tlačidlo Sum Sq v režime štatistickej kalkulačky
T Stlačiť tlačidlo S.D. v režime štatistickej kalkulačky
Ctrl+T Stlačiť tlačidlo Inv S.D. v režime štatistickej kalkulačky
D Stlačiť tlačidlo CAD v režime štatistickej kalkulačky

 

Klávesové skratky programu Windows Denník

Nasledujúca tabuľka obsahuje klávesové skratky použiteľné pre program Windows Denník.

Klávesová skratka Funkcia
Ctrl+N Začať novú poznámku
Ctrl+O Otvoriť nedávno použitú poznámku
Ctrl+S Uložiť zmeny poznámky
Ctrl+Shift+V Presunúť poznámku do určeného priečinka
Ctrl+P Tlačiť poznámku
Alt+F4 Zatvoriť poznámku a jej okno v programe Denník
Ctrl+Z Vrátiť späť zmenu
Ctrl+Y Zopakovať zmenu
Ctrl+A Vybrať všetky položky na strane
Ctrl+X Vystrihnúť výber
Ctrl+C Kopírovať výber do Schránky
Ctrl+V Prilepiť výber zo Schránky
Esc Zrušiť výber
Delete Odstrániť výber
Ctrl+F Spustiť základné hľadanie
Ctrl+G Prejsť na stranu
F5 Aktualizovať výsledky hľadania
F5 Aktualizovať zoznam poznámok
F6 Prepnúť medzi zobrazením zoznamu poznámok a poznámky
Ctrl+Shift+C Zobraziť kontextovú ponuku pre hlavičky stĺpcov v zozname poznámok
F11 Zobraziť poznámku na celej obrazovke
F1 Otvoriť Pomocníka programu Denník

 

Klávesové skratky Zobrazovača súčasti Pomocník systému Windows

Nasledujúca tabuľka obsahuje klávesové skratky použiteľné pre Zobrazovač súčasti Pomocník.

Klávesová skratka Funkcia
Alt+C Zobraziť obsah
Alt+N Zobraziť ponuku Nastavenie pripojenia
F10 Zobraziť ponuku Možnosti
Alt+šípka doľava Prejsť dozadu na predchádzajúcu zobrazenú tému
Alt+šípka doprava Prejsť dopredu na nasledujúcu (predchádzajúcu zobrazenú) tému
Alt+A Zobraziť stránku zákazníckej podpory
Alt+Home Zobraziť domovskú stránku Pomoc a technická podpora
Home Prejsť na začiatok témy
End Prejsť na koniec témy
Ctrl+F Hľadať aktuálnu tému
Ctrl+P Vytlačiť tému
F3 Presunúť kurzor do vyhľadávacieho poľa