feb 172015
 

Všetky funkcie Windowsu na jednom mieste? Áno. Ale len vo Windows 7. A to dokonca bez inštalovania programov a za pár sekúnd. Stačí si vytvoriť zložku. Napríklad na ploche. A miesto názvu zložky skopíruj tento text:

GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C} 

Miesto "godmode" môžete dať aj vlastný názov.