Ochrana osobných

 

Súkromie a politika osoby „ADMIN“ má zákonnú povinnosť chrániť všetky informácie, ktoré od Vás získava. Tieto zásady ochrany súkromia sú spôsob, akým „ADMIN“ získava, zhromažďuje a používa súkromné údaje. Ak mi poskytnete Vaše osobné údaje, dávate súhlas na spracovanie týchto údajov v jednom alebo viacerých spôsobov, ako je opísané v týchto Zásadách.

Údaje neosobného charakteru

Ak chcete získať prístup na stránku „ADMIN“ prostredníctvom webovej stránky, neosobné údaje (napr. typ internetového prehliadača a operačného systému, názov domény webovej stránky, z ktorej ste prišli, počet návštev, priemerný čas strávený na stránkach, zobrazených stránok) sa automaticky zaznamenávajú a uložené pre sledovanie atraktívnosti webových stránok a pre zlepšenie výkonu a / alebo obsahu.
„ADMIN“ používa cookies a ďalšie technológie, čo nám pomáha pochopiť a ukázať, ktoré časti webu sú populárne, kde naši návštevníci smerujú a koľko času tam trávia. Cookie obsahuje informácie odosielané zo sieťového servera cez internetový prehliadač, a uložených prehliadačom. Informácie sa potom odošle späť na server, keď prehliadač požaduje stránku zo servera. Tento webový server umožňuje identifikovať a sledovať webový prehliadač. Cookies pomáhajú „ADMIN“ vylepšovať a prispôsobovať stránky, tak aby pre Vás ich návšteva bola zakaždým pohodlná. Ak budete mať ‚cookies‘ vypnuté, budete mať aj naďalej presne rovnaký prístup na naše webové stránky s obsahom, ‚cookies‘ zapnuté. Bude to mať za následok o niečo menej presné údaje o používaní stránok.

Webové stránky tretích strán

Pri použití odkazov na ďalšie informácie alebo stránky tretej strany môžu byť vyberané bez súhlasu. „ADMIN“ nie je zodpovedný za metódy ochrany súkromia alebo obsah týchto iných (externých) webových stránok.

Zverejňovanie

Ochrana Vašich osobných údajov je nesmierne dôležitou súčasťou, a to nielen pre vás, ale aj pre „ADMIN“. Informácie poskytnuté na webových stránkach užívateľov budú považované za dôverné a nebudú zverejnené, pokiaľ to nevyžaduje zákon, alebo v súvislosti s akýmkoľvek súdnym konaním, alebo za účelom zistenia, výkon alebo obranu naše zákonného práva. Avšak, „ADMIN“ má vždy primerané technické a organizačné opatrenia a poskytuje dostatočné bezpečnostné kontroly na zabránenie neoprávnenému zverejneniu osobných údajov.

Otázky

Ak máte nejaké otázky alebo obavy týkajúce sa ochrany osobných údajov, alebo spracovanie dát, prosím, kontaktujte ma. Môžete ma kontaktovať s otázkami, aké osobné údaje o Vás evidujem. Prosím, dajte mi vedieť, či osobné údaje, ktoré o vás mám sú správne, alebo je potrebné opraviť.